Klagomål

Klagomål

Rutiner för klagomålshantering

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Klagomål kan skickas på e-post till info@triangelsforskolor.se

Vi försöker besvara alla klagomål snarast möjligt.