Dokumentation

Dokumentation

” I skapande verksamhet bearbetar man och smälter erfarenheter och intryck till insikter. Skapandet blir också en del i en kunskapsprocess. Barns skapande ger också information till de vuxna om hur barnen tänker och om vad som kanske behöver bearbetas mer.” ”D – som i Robin Hoods pilbåge”, Barsotti Anna 1997.

0B9A0648

 

Genom att man arbetar så mycket med barns skapande får man också underlag för en rik dokumentation av verksamheten. Dokumentation handlar om att synliggöra praktiken. Syftet är att synliggöra dels barnens arbete och kunskaps – skapande för barnen själva, deras föräldrar och samhället i övrigt, dels kunskaps – skapandets villkor och process för den forskande pedagogen.

Det är barnens upptäckter och lösningar som är viktiga.

0B9A0380[1] 0B9A0655[1]