Om Oss

Om Oss

Vi finns i södra Stockholm – Hagsätra

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser.
Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna intiativ.

0B9A0785 0B9A0732

Organisationen är ett uttryck för ett antal val som vi har gjort och vilka mål vi har med det pedagogiska arbetet. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

Personalen är indelad i två arbetslag. Ett arbetslag arbetar med de yngsta barnen, 1- 3 år.  Och ett arbetslag arbetar med de äldsta barnen, 3- 6 år. I varje arbetslag finns en teamledare som är ansvarig för den pedagogiska verksamheten.

En språkpedagog är också anställd i verksamheten, hon arbetar med barnen och handleder personalen i språkarbetet. Vi har två hus på samma gård. Fyra och femåringarna har sin verksamhet i ett och de yngre barnen samt matsal, kök, kontor m.m. finns i det andra huset.

Barnen är indelade i 6- 7 olika grupper utifrån ålder. Materialet och miljön i de olika grupperna är anpassat efter barnens utvecklingsnivå och därför byter barnen grupp efter ålder. Pedagogerna följer med när barngruppen flyttar från småbarnshuset till storbarnshuset.