Om Oss

Om Oss

Vi finns i södra Stockholm – Hagsätra

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser.
Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna intiativ.

0B9A0785 0B9A0732

Organisationen är ett uttryck för ett antal val som vi har gjort och vilka mål vi har med det pedagogiska arbetet. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

Personalen är indelad i två arbetslag. Vi har två olika hus på samma gård. Ett arbetslag arbetar med de yngsta barnen i småbarnshuset, 1- 3 år och ett arbetslag arbetar med de äldsta barnen, 3- 6 år i storbarnshuset.

En specialpedagog är också anställd i verksamheten. Hennes huvuduppgift är att identifiera, utveckla och stödja barn som kan ha särskilda inlärningsbehov eller svårigheter. Detta kan innefatta allt från barn med läs- och skrivsvårigheter till barn med fysiska eller psykiska funktionshinder, sociala eller emotionella problem, eller barn som är särskilt begåvade. Specialpedagogen ger även handledning och stöd åt kollegorna.

Barnen är indelade i 6- 7 olika grupper utifrån ålder. Materialet och miljön i de olika grupperna är anpassat efter barnens utvecklingsnivå och därför byter barnen grupp efter ålder. En pedagog följer med när barngruppen flyttar från småbarnshuset till storbarnshuset.

Rektor och tillika huvudman är ytterst ansvarig för den pedagogiska verksamheten.