Storbarnshuset

Storbarnshuset

Här finns plats för sextio barn mellan 3 och 6 år. I storbarnhuset finns olika verkstäder: Ateljén, Bygg och Konstruktion, Naturvetenskap, Drama och Musik, Rörelse,  Språk och Matematik. I varje verkstad arbetar en för området kompetent pedagog. Barnen kan, på detta sättet, fördjupa sina kunskaper och kan lära sig utifrån egna intressen i arbetet med det
aktuella projektet.

0B9A0371[1] 0B9A0430[1] 0B9A0510[1]

Vi har fokus på lärandet! Barnen uppmuntras att få vara självständiga, att de kan och att de kan lära sina kompisar. Vi arbetar mycket med olikheter som tillgång och att ”tillsammans kan vi”.
Vårt förhållningssätt – ”vi tror på att barn kan” – bekräftar barnen i deras tankar, idéer, hypoteser och vidare forskning i fortsatt arbete (barnen visar vägen). Barnens delaktighet, egna val, trygghet,
Samhörighet, ansvar och glädje genomsyrar verksamheten.