Atelierista

Atelierista

Atelieristan har som mål att utveckla barns intresse för bild och
skapande, detta genom att ge barnen tillfälle och möjlighet att arbeta med olika material och tekniker, och utifrån det barnen är
intresserade av. Miljön i ateljén är därför lockande och utvecklande
(utforskande miljö).

Atelieristan är en välutbildad förskollärare med en fördjupad kunskap om skapande aktiviteter och Reggio Emilia filosofin. Hon arbetar med observation, dokumentation och reflektion för vidare forskning i projekt (forskande barn och forskande pedagoger). Atelieristan tar vara på barnens kreativitet och fantasi, och utmanar barnen att lösa problematiken som uppstår under arbetets gång.
Förutom att utveckla ”de olika språken” binder atelieristan ihop dem och för in dem i allt som sker i förskolan (den röda tråden).

Ateljeristan arbetar i både storbarnhuset och småbarnshuset. Hon fungerar också som en
handledare för övrig personal (fortbildning).