Välkommen

Välkommen

Vi finns i södra Stockholm – Hagsätra

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resuser. Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna intiativ. Organisationen är ett uttryck för ett antal val som vi har gjort och vilka mål vi har med det pedagogiska arbetet. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

Enligt Stockholmsstads riktlinjer håller vi öppet mellan 06:30 och 18:30 vid behov. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar, för att läsa mer om öppettider se www.stockholm.se/ef

Triangelns Förskolor har en egen kö som man ställer sig i genom tjänsten min barnomsorg: http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203019

Köregler:

1. Barn med syskon som redan har plats.

2. Kötid.