Välkommen

Välkommen

Vi finns i södra Stockholm – Hagsätra

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resuser.
Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna intiativ.

Organisationen är ett uttryck för ett antal val som vi har gjort och vilka mål vi har med det pedagogiska arbetet. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

Vi har öppet mellan 06:30-18:00.

Enligt Stockholmsstads riktlinjer håller vi öppet till 18:30 vid behov. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar, för att läsa mer om öppettider se www.stockholm.se/ef