Välkommen

Välkommen

Vi finns i södra Stockholm – Hagsätra

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resuser. Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna intiativ. Organisationen är ett uttryck för ett antal val som vi har gjort och vilka mål vi har med det pedagogiska arbetet. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

Triangelns förskolor har tillstånd för 120 barn och består av två byggnader, småbarnshuset och storbarnshuset. I småbarnshuset hittar man köket och matsalen. Husen inramas av en stor fin natur gård, med berg och träd samt platser för lek och rörelse. Vi som jobbar här är två arbetslag som består av förskollärare och barnskötare, en teamledare. en rektor / huvudman, en ateljerista, en specialpedagog, samt en kock och ett köksbiträde.

Barnen är indelade i ansvarsgrupper baserade på ålder, med antalet barn per grupp varierande mellan 10 och 20. Varje grupp leds av en ansvarig förskollärare tillsammans med en eller två barnskötare, beroende på gruppens storlek. Under delar av dagen spenderar barnen tid i sina respektive grupper, men de deltar också i olika verkstäder. Dessa verkstäder finns i varje hus och fokuserar på olika teman, inklusive drama, rörelse, ateljé, språk, matematik, naturvetenskap, bygg och konstruktion samt närmiljö.

Varje verkstad har ett eget utrymme inomhus, i form av separata rum eller hörnor. Verkstäderna bedrivs även utomhus. När barnen deltar i en verkstad, gör de det i mindre grupper, tillsammans med den pedagog som ansvarar för den specifika verkstaden. Personalen på Triangelns förskolor har specialiserat sig på det område de har kompetens och särskilt intresse för och kan på det viset verkligen inspirera och utmana barnen i de olika områden utifrån läroplanen.

Enligt Stockholmsstads riktlinjer håller vi öppet mellan 06:30 och 18:30 vid behov. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar, för att läsa mer om öppettider se www.stockholm.se/ef

Triangelns Förskolor har en egen kö som man ställer sig i genom tjänsten Förskola och fritidshem: https://forskola.stockholm/e-tjanster/

Köregler:

1. Barn med syskon som redan har plats.

2. Kötid.